尊龙凯时

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!

Niezawodne i inteligentne systemy solarne

Ró?norodno?? modu?ów i rozwi?zań dopasowanych do potrzeb Twojego projektu fotowoltaicznego

Szukaj wed?ug aplikacji:   

 Utility  FARMY FOTOWOLTAICZNE   |   COMERCIAL  INSTALACJE KOMERCYJNE   |   RESIDENTIAL  MIKROINSTALACJE 

Ma?e modu?y fotowoltaiczne dla domowych i komercyjnych systemów dachowych.

Jako pierwsze modu?y o ultra wysokiej mocy, zaprojektowane specjalnie dla instalacji domowych i budynków komercyjnych, nowo wprowadzone serie 505W, 430W i 580W rozpoczynaj? kolejn? er?. Wprowadza technologi? Vertex, bazuj?c? na ogniwach s?onecznych wieko?ci 210mm, do generacji rozproszonej.
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!

Vertex S+ 505W+

NEG9R.28     NEG9RC.27     NEG9R.25     NEG18R.28

Vertex S 210R 430W+

DE09R.05     DE09R.08

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!

670W+/580W+ Ultra wysokiej mocy panele fotowoltaiczne do naziemnych elektrowni fotowoltaicznych

Oparte na wiod?cej technologii wieloprzewodowej Trina Solar, panele Vertex wykorzystuj? 210-milimetrowy ogniw krzemowy, nieniszcz?ce ci?cie i technologie po??czeń o wysokiej g?sto?ci, które razem pozwalaj? osi?gn?? moc wyj?ciow? 670 W i wydajno?? modu?u 21,6%. Dzi?ki niskiemu napi?ciu i wy?szej mocy wyj?ciowej, nowa seria Vertex odblokowuje ogromny potencja? dalszego zmniejszania bilansu kosztów systemu.

Vertex red and blue logo

Ponadczasowe rozwi?zania u?ytkowe i komercyjne.

Odkryj now? generacj? typu N. Modu?y o mocy ponad 700 W i sprawno?ci na poziomie 22,5% charakteryzuj? si? wy?sz? moc? wyj?ciow?, wy?sz? wydajno?ci? energetyczn? i wy?sz? niezawodno?ci? – a tak?e najni?szym LCOE ze wszystkich naszych produktów w skali u?ytkowej.
Vertex solar modules

Vertex N 710W+

Vertex N 620W+

【网站地图】【sitemap】